Výcvik

32 hodín teórie a 41 hodín praktického výcviku

  • 1 vyučovacia hodina oboznámenie sa s vozidlom
  • 3 vyučovacie hodiny praktickej údržby
  • 8 vyučovacích hodín na autocvičišti
  • 26 vyučovacích hodín jázd
  • 3 vyučovacie hodiny jazdy s prívesným vozíkom

(1 vyučovacia hodina = 45 minút)

Praktické jazdy

Pri plánovaní teoretickejpraktickej výučby pristupujeme ku každému záujemcovi individuálne.

Slogan kia ceed